Ársskýrsla 2008 & 2009

Í tilefni af stórafmæli Vigdísar í apríl 2010 ákvað fagráð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum að gefa út tvær ársskýrslur í einu og hafa útgáfuna veglegri en ella. Hér fyrir neðan er að finna yfirlit yfir starfsemi stofnunarinnar fyrir árin 2008 og 2009 en einnig er hægt að nálgast árskýrslu á pdf sniði.

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur

Stofnunin var sett á laggirnar í október 2001 í tengslum við 90 ára afmæli Háskóla Íslands og evrópska tungumálaárið. Á þeim árum sem stofnunin hefur notið þess heiðurs að bera nafn Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrum forseta Íslands, hefur allt kapp verið lagt á að efla stofnunina sem alþjóðlega rannsóknastofnun á sviði erlendra tungumála, menningarfræða og málvísinda.

Í því uppbyggingarstarfi sem hefur átt sér stað, hefur stofnunin notið mikilvægrar liðveislu Vigdísar Finnbogadóttur, sem hefur um árabil gegnt starfi velgjörðarsendiherra tungumála hjá Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) en eins og kunnugt er kenndi hún erlend tungumál um árabil í framhaldsskólum og við Háskóla Íslands auk þess sem hún hefur stutt tungumálakennslu í verki á margvíslegan hátt. Einnig hefur stofnunin notið velvildar fjölmargra innlendra og erlendra stuðningsaðila.

Starfssvið og hlutverk

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum er rannsóknastofnun innan Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands.

Stofnunin er rannsóknavettvangur kennara í deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda, sem starfar innan Hugvísindasviðs. Rannsóknir stofnunarinnar snúast um erlend tungumál frá ýmsum sjónarhornum, en helstu rannsóknarsvið hennar eru:
 

 • Málvísindi, m.a. samanburðarmálvísindi, máltaka, orðaforði, hljóðfræði
 • Bókmenntir, m.a. bókmenntir einstakra þjóða og málsvæða t.d. rómanskar bókmenntir, þýskar bókmenntir, enskar bókmenntir og Norðurlandabókmenntir
 • Menningarfræði í tengslum við ákveðin málsvæði og í samanburði milli málsvæða í sögu og samtíð
 • Samskipti á erlendum málum og notagildi þeirra í atvinnulífi
 • Kennsla erlendra tungumála, m.a. þróun kennslugagna
 • Þýðingar m.a. bókmennta- og nytjaþýðingar

Tungumál eru lykill að menningu þjóða. Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur leggur áherslu á að auka skilning á því að fjölmenningarleg viðhorf og þekking á öðrum þjóðum og tungumálum fela í sér persónulegan,
menningarlegan og efnahagslegan ávinning.

Hnattvæðing kallar á þekkingu og færni sem tekur mið af sívaxandi samskiptum á öllum sviðum. Einstaklingar, stofnanir og fyrirtæki sem nýta sér tungumálakunnáttu og menningarinnsæi standa betur að vígi á alþjóðavettvangi en ella.

Í rannsóknastarfi er haft að leiðarljósi að auka tungumálakunnáttu á öllum sviðum þjóðlífsins og efla menningarmiðlun. Þannig stuðlar stofnunin að auknum og jákvæðum samskiptum við fólk af erlendu þjóðerni og aukinni menningarfærni einstaklinga og þjóðfélagsins í heild.

Stofnunin leggur sérstaka áherslu á miðlun upplýsinga um nýjungar í kennslu tungumála á öllum menntastigum, enda er það markmið stofnunarinnar að styðja kennslu í erlendum tungumálum og byggja upp öflugar rannsóknir á því sviði.

Auk rannsókna stuðlar stofnunin að upplýstri umræðu í þjóðfélaginu um tungumál, tungumálanám, samskipti og menningarfræði. Þetta hlutverk sitt rækir hún með fyrirlestra- og ráðstefnuhaldi auk útgáfu fræðirita og kennsluefnis. Stofnunin tekur þátt í krefjandi verkefnum á fræðasviði sínu í samstarfi við íslenska og erlenda fræðimenn og háskólastofnanir.

Stofnunin fær árlegt framlag frá Háskóla Íslands en auk þess hafa fyrirtæki, stofnanir og rannsóknar- og menningarsjóðir veitt styrki til að hrinda sérstökum verkefnum í framkvæmd. Sjá nánari upplýsingar um Styrktarsjóð Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur.

Starfsemin

Auk fjölbreytilegrar rannsóknastarfsemi (sjá yfi rlit yfi r rannsóknir einstakra starfsmanna) stóð stofnunin að venju fyrir fyrirlestraröð, ráðstefnum og málþingum.

Stofnunin stóð fyrir árvissri dagskrá í tilefni af evrópska tungumáladeginum 26. september.

Í tilefni af alþjóðlegu tungumálaári hjá Sameinuðu þjóðunum árið 2008 var efnt til kynningar á ólíkum menningarsvæðum með það að markmiði að vekja athygli á mismunandi tungumálum og menningarheimum, ekki síst þeirra sem tengjast þjóðerni stærstu hópa útlendinga hér á landi. Þessi viðburðir tókust afar vel og var ákveðið að halda slíkum kynningum áfram á vormisseri 2009.

Stofnunin hefur lagt áherslu á að vekja athygli á hinu mikilvæga starfi þýðenda og á vormisseri 2009 var haldið áfram með fyrirlestraröðina Þýðing öndvegisverka þar sem þýðendur skýrðu frá viðureign sinn við slík verk. Að þessu sinni var sérstök áhersla lögð á leikritaþýðingar.

Stofnunin var samstarfsaðili Alþjóðlegrar bókmenntahátíðar í Reykjavík sem fram fór dagana 7.-12. september 2009 og hýsti fyrirlestra á hátíðinni, auk þess sem skáldin komu í kennslustundir hjá tungumálanemendum.

Í nóvember 2008 var efnt til kynningar á stofnuninni í Frakklandi og var það áttunda landið þar sem slík kynning fór fram en áður hafði stofnunin verið kynnt í Japan (haust 2002), Danmörku (haust 2003), Þýskalandi (vor 2004), Svíþjóð (haust 2004), Spáni (vor 2005), Noregi (vor 2006) og Finnlandi (haust 2007) en Vigdís Finnbogadóttir fór fyrir sendinefnd á vegum stofnunarinnar í öllum kynningunum.

Ráðstefnur og málþing

Ráðstefnur og málþing eru snar þáttur í starfsemi stofnunarinnar, en þeim er ætlað að koma rannsóknum fræðimanna á framfæri og skapa vettvang fyrir rökræðu um nýja þekkingu innan fræðasamfélagsins. Einnig er tilgangurinn að deila þekkingu og hugmyndum með almenningi og stuðla að upplýstri umræðu í þjóðfélaginu á fræðasviðum stofnunarinnar, t.d. þekkingu á tungumálum og menningu, kennslu erlendra tungumála, þýðingum og samskiptum við útlendinga.

Á myndinni: Vigdís Finnbogadóttir ásamt kór Öldutúnsskóla sem söng nokkur lög við opnun. júní 2009.

Vefnámskeiðið www.englishgame.hi.is

Frú Vigdís Finnbogadóttir og nemendur úr Landakotsskóla opnuðu vefnámskeiðið www.englishgame.hi.is 11. febrúar sl. á Háskólatorgi. Námskeiðið er ætlað byrjendum í enskunámi og gerir þeim kleift að bæta við kunnáttu sína á nýstárlegan og skemmtilegan hátt.

Á myndinn: Vigdís Finnbogadóttir ásamt nemendum úr Landakotsskóla

Nemendur hanna eigin leikpersónu sem leysir tungumálaþrautir íbjörgunarleiðangri til að frelsa þorpsbúa í Rauðuþakabæ. Enskri málfræði, málnotkun og orðaforða er fl éttað inn í atburðarás leiksins með ýmsum þrautum og verkefnum. Þátttakendur geta farið í gegnum leikinn einir og óstuddir án aðstoðar kennara.

Vefnámskeiðið er byggt á nýjustu kenningum um máltöku barna sem læra erlend tungumál á svipaðan hátt og móðurmál. Markmiðin eru skýr og fylgja aðalnámskrá grunnskólanna. Tekið er tillit til mismunandi námsaðferða og reynt að tengja innihald leiksins við áhugasvið nemenda. Markhópurinn er fyrst og fremst krakkar á aldrinum 7-10 ára sem þegar hafa öðlast einhverja færni í að lesa og skrifa á móðurmáli sínu.

 Alþjóðlegi móðurmálsdagurinn - móðurmálskennsla tvítyngdra barna

Þann 21. febrúar var efnt til dagskrár í tilefni af alþjóðlegum móðurmálsdegi Sameinuðu þjóðanna en hann er haldinn hátíðlegur um allan heim í því skyni að stuðla að umræðu um menningarlegan fjölbreytileika og fjöltyngi. Fram komu Hulda Kristín Jónsdóttir doktorsnemi, Fríða Bjarney Jónsdóttir leikskólaráðgjafi , fulltrúar frá Móðurmáli - félagi um móðurmálskennslu og börn frá leikskólanum Mýri tóku lagið.

Námskeiðið er þróað í Flash-forriti í Háskóla Íslands á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum undir verkefnisstjórn Birnu Arnbjörnsdóttur, prófessors í rannsóknum og kennslufræði erlendra
tungumála í enskuskor. Vefstjórn og grafísk hönnun er í höndum Gunnars Steins Valgarðssonar. Námskeiðið var unnið með aðstoð nemenda í Landakotsskóla en námskeiðið var opið og ókeypis.

Mál málanna – málþing í tilefni af útgáfu fræðirits

Haldið var málþing 15. apríl í tilefni af útgáfu bókarinnar Mál málanna sem kom út á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur á árinu í ritstjórn Auðar Hauksdóttur og Birnu Arnbjörnsdóttur. Bókin er sérstaklega tileinkuð frú Vigdísi Finnbogadóttur og hefur að geyma greinasafn um rannsóknir á máltöku og kennslu erlendra tungumála.

Fyrirlesarar á málþinginu voru:

 • Birna Arnbjörnsdóttir, prófessor í ensku við Háskóla íslands
 • Auður Hauksdóttir, dósent í dönsku við Háskóla Íslands
 • Oddný G. Sverrisdóttir, dósent í þýsku við Háskóla Íslands
 • Auður Torfadóttir, dósent í ensku við Háskóla Íslands
 • Hafdís Ingvarsdóttir, dósent í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands

Málþing um lokaverkefni kandídata í tungumálum og þýðingafræðum

Hinn 11. apríl stóð stofnunin fyrir kynningu á lokaverkefnum MA- og M.Paed.- kandídata í tungumálum og þýðingafræðum. Málþingið fór fram í Öskju og þar kynntu nemendur, útskrifaðir í febrúar 2008 og október 2007, verkefni sín. Þátttakendur voru Kristjana Björg Sveinsdóttir, M.Paed. í þýsku; Sigríður Helga Sverrisdóttir, MA í ensku, og Marion Elizabeth Scobie, MA í ensku.

Pólsk menningardagskrá

Í tilefni af alþjóðlegu tungumálaári var efnt til sérstakrar dagskrár þann 3. maí sem tileinkuð var Póllandi og pólskri tungu. Sérfræðingar á ýmsum sviðum miðluðu af fróðleik sínum um sögu og tungu þessa gamla stórveldis.

Þátttakendur í dagskránni voru:

 • Þorleifur Friðriksson, sagnfræðingur.
 • Stanislaw Bartozek, málfræðingur.
 • Þrándur Thoroddsen, kvikmyndagerðarmaður.
 • Vilborg Dagbjartsdóttir, rithöfundur.

Auk þeirra fluttu Ingibjörg Þórisdóttir og Tomasz Bandelak pólsk ljóð, bæði á frummálinu og íslenskum þýðingum, og nemendur úr Suzuki-tónlistarskólanum fluttu nokkur lög eftir pólsk tónskáld.
 

Saroyan 100 ára - armensk menningardagskrá

Í tilefni af alþjóðlegu tungumálaári var einnig efnt til armenskrar menningardagskrár í Þjóðminjasafninu þann 6. september.

Dagskráin var sérstaklega helguð aldarafmæli armenska rithöfundarins Williams Saroyan. Aðalgestur hátíðarinnar var dr. Dickran Kouymjian, forstöðumaður armenskra fræða við California State University. Dr. Kouymjian flutti erindi um Saroyan en hann var einn af samferðarmönnum skáldsins. Ingibjörg Þórisdóttir, dramatúrgur og verkefnisstjóri, fjallaði um kynni sín af Armeníu, leikararnir Lilja Þórisdóttir og Hallgrímur Ólafsson lásu leikrit eftir Saroyan og rithöfundarnir Gyrðir Elíasson og Óskar Árni Óskarsson lásu úr þýðingum sínum úr verkum Saroyans. Í lokin var sýnd stuttmyndin The Good Job frá árinu 1942 sem skáldið gerði sjálft.
 

Evrópski tungumáladagurinn 2008

Í tilefni dagsins þann 26. september var efnt til hátíðadagskrár í Gimli í samvinnu við Samtök tungumálakennara á Íslandi. Sérstakur boðsgestur á dagskránni var Søren Fauth, lektor við Árósaháskóla, en hann flutti erindið Åndens og sprogets deroute i et ensrettet Europa.

Auk hans komu fram eftirfarandi:

 • Birna Arnbjörnsdóttir, dósent í rannsóknum og kennslu erlendra tungumála við Háskóla Íslands
 • Eyjólfur Már Sigurðsson, forstöðumaður Tungumálamiðstöðvar Háskóla Íslands
 • Hannes Högni Vilhjálmsson, lektor við Háskólann í Reykjavík.
 • Margrét Kristín Jónsdóttir, þýskukennari við Menntaskólann á Akureyri.

Dagskránni lauk með pallborðsumræðum undir yfirskriftinni Skiptir tungumálakunnátta máli? þar sem eftirfarandi aðilar úr atvinnulífinu skýrðu frá eigin reynslu: Gísli Örn Garðarsson leikari, Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri Promens, og Þórey Vilhjálmsdóttir, viðskiptafræðingur MBA. Stjórnandi var Þóra Kristín Ásgeirsdóttir fréttamaður. Davíð Ólafsson og Stefán Helgi Stefánsson skemmtu áheyrendum með söng á ýmsum tungumálum.

Ráðstefnan Cultures in Translation

Haldin var alþjóðleg ráðstefna á sviði þvermenningarlegra fræða (intercultural communication) dagana 4.-6. desember 2008 í samvinnu við Málvísindastofnun, Mannfræðistofnun og Alþjóðahúsið.

Á myndinn: Auður Hauksdóttir, forstöðumaður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur.

Ráðstefnan er hluti af árlegri ráðstefnuröð norræna samstarfsnetsins Nordic Network for Intercultural Communication (NIC) og var þetta í fyrsta sinn sem slík ráðstefna er haldin á Íslandi. Ráðstefnugestir komu fyrst og fremst
af Norðurlöndunum og úr Eystrasaltsríkjunum en þó einnig víðar að úr heiminum.

Flutt voru yfir 80 erindi í þemaskiptum málstofum, m.a. á sviði bókmenntaþýðinga, tvítyngis, menningarlæsis, samfélagstúlkunar, um málefni innflytjenda o.fl. Auk þess var sérstök málstofa um norræna vitund og málstefnu sem styrkt var af Norrænu ráðherranefndinni.

Lykilfyrirlesarar á ráðstefnunni voru:

 • Gísli Pálsson, prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands
 • Jorunn Hetland, prófessor við NTNU í Þrándheimi 
 • Michael Byram, prófessor við Háskólann í Durham.

Undirbúningsnefnd ráðstefnunnar var skipuð eftirtöldum: Gauta Kristmannssyni dósent, Sólveigu Jónasdóttur, verkefnastjóra Alþjóðahúsi, Unni Dís Skaptadóttur prófessor, Mannfræðistofnun og Þórhalli Eyþórssyni, fræðimanni við Málvísindastofnun.

Ráðstefnan var styrkt af Norræna menningarsjóðnum. 

Chaos/Complexity Theory and SLA

Dagana 5.- 8. mars 2009 fór fram sérstakur vinnufundur við Háskóla Íslands undir yfirskriftinni Complexity Theory and SLA.

Fræðimenn á sviði annarsmálsfræða frá Noregi, Danmörku, Finnlandi og Íslandi tóku þátt í fundinum. Tilgangur hans var að þróa sameiginlega rannsóknaáætlun og ræða aðferðir með sérstöku tilliti til „fjölþættingar“ í tileinkun annars máls á Norðurlöndunum.

Birna Arnbjörnsdóttir, prófessor í annarsmálsfræðum, leiddi verkefnið fyrir hönd stofnunarinnar.

 

Stefnumót við Litháen

Þann 7. mars 2009 var efnt til sérstakrar dagskrár sem tileinkuð var Litháen og litháískri tungu. Sérfræðingar á ýmsum sviðum miðluðu af fróðleik sínum um sögu og menningu þessa gamla stórveldis.

Dagskráin var unnin í nánu samstarfi við Félag Litháa og Íslendinga og sendiráð Litháens. Í tengslum við dagskrána voru einnig sýndar litháískar kvikmyndir í Norræna húsinu.

Þátttakendur í dagskránni voru eftirfarandi:

 • Þorsteinn Eggertsson rithöfundur og söngtextasmiður: Litháen - samspil sögu, þjóðtrúar og tungumáls.
 • Fulltrúar frá Félagi Litháa og Íslendinga sögðu frá starfsemi þess.
 • Gija, kór Litháa á Íslandi, söng nokkur lög.
 • Vaidas Jauniskis kvikmyndagagnrýnandi: History of Lithuanian filmmaking.
 • Hljómsveitin Amberlife með Karolis Sileika í fararbroddi flutti nokkur lög.
 • Jolanta Zabarskaite forstöðumaður Tungumálastofnunar Litháens: Museum - media for the Lithuanian language promotion.
 • Vytautas Narbutas myndlistarmaður: Listasaga Litháens.

Með ský í buxum - byltingin og bókmenntirnar

Fræðimenn í rússnesku stóðu fyrir málþingi þann 21. mars 2009 þar sem fjallað var um rússneskar byltingarbókmenntir. Sjónum var sérstaklega beint að hreyfingu fútúrista og skáldinu Majakovskí.

Fyrirlesarar voru eftirfarandi:

 • Benedikt Hjartarson bókmenntafræðingur: Goðkynngi orðsins: Um fagurfræði og andlegar
 • byltingar í rússneskum fútúrisma, symbólisma og dulspeki.
 • Árni Bergmann, rithöfundur og þýðandi: Byltingin og bókmenntirnar - Tolstoj eða Majakovskí.
 • Rebekka Þráinsdóttir, aðjunkt í rússnesku: Hvað verður um ský í buxum þegar himnarnir hrynja?

Gimsteinn austursins - menningardagskrá um Taíland

 Hinn 9. maí stóð stofnunin fyrir sérstakri dagskrá um menningu Tælands í samvinnu við Asíusetur Íslands, Tælensk-íslenska félagið og Sendiráð Tælands í Danmörku og á Íslandi. Auk fyrirlestra var boðið upp á tælenskan mat með tilheyrandi skreytingum og útskurði. Einnig voru lífleg dans- og tónlistaratriði.

Fyrirlesarar á dagskránni voru eftirfarandi:

 • Cholchineepan Chiranond, sendiherra Tælands í Danmörku og Íslandi: Introduction to Thailand.
 • Poul Weber, heiðurskonsúll Íslands á Tælandi: The Thai Language.
 • Kjartan Borg, heiðurskonsúll Tælands á Íslandi: Tengsl Íslands og Tælands.
 • Vífill Magnússon arkitekt: Búddahof rís á Íslandi.
 • Tomas Boonchang, eigandi veitingastaðarins Ban Thai: Tælenskur matur, mmm...

Alþjóðlegt þýðendaþing - Sagenhaftes Island

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur var samstarfsaðili að alþjóðlegu þýðendaþingi þar sem fjallað var um íslenskar bókmenntir, vanda og vegsemd þýðandans og meðal annars sagt frá verkefninu „Sagenhaftes
Island“, þýðingar- og kynningarátaki í tilefni þess að Ísland verður heiðursgestur bókasýningarinnar í Frankfurt 2011.

Aðrir sem stóðu að þinginu voru Sagenhaftes Island-verkefnið, Bókmenntasjóður, Rithöfundasamband Íslands og Félag íslenskra bókaútgefenda, Háskólasetur HÍ á Höfn og Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þátttakendur voru þýðendur víðs vegar að úr Evrópu. 

Alþjóðleg bókmenntahátíð í Reykjavík

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur var einn af samstarfsaðilum Bókmenntahátíðar í Reykjavík sem fram fór dagana 7.-12. september 2009.

Skáld sem voru gestir hátíðarinnar heimsóttu nemendur í tungumálum við
Háskólann og sameiginlega stóðu stofnunin og hátíðin fyrir eftirfarandi viðburðum:

 • Luis López Nieves, rithöfundur frá Puerto Rico: Sögulegar sjónhverfi ngar. Púertó Ríkó í nútíð og fortíð.
 • Ngugi Wa Thiong’o, rithöfundur og fræðimaður frá Kenýa, las upp úr bók sinni Devil on the Cross sem kom út íslenskri þýðingu um jólin.

Á myndinni: Ngugi Wa Thiong’o, rithöfundur og fræðimaður frá Kenýa.

Evrópski tungumáladagurinn 2009 - Bringing us closer

Í tilefni evrópska tungumáladagsins þann 26. september var efnt til ráðstefnu í samvinnu við Félag enskukennara á Íslandi, en félagið fagnaði einnig 40 ára afmæli sínu.

Sérstakur gestafyrirlesari á ráðstefnunni var dr. Leni Dam sem er vel þekkt fyrir rannsóknir sínar og þróunarstarf á sviði einstaklingsmiðaðs tungumálanáms.

Boðið var upp á fjölbreyttar málstofur um nýbreytni og rannsóknir á sviði tungumálakennslu. Einnig var efnt til sérstakrar hátíðadagskrár þann 25. september þar sem menntamálaráðherra afhenti Evrópumerkið og fram fóru pallborðsumræður um gildi tungumálanáms og tungumálakunnáttu.
 

Sannleikurinn felst í hinum óvenjulegu viðburðum hversdagsins - Nikolaj Gogol 200 ára

Fræðimenn í rússnesku efndu til sérstakrar dagskrár í tilefni af 200 ára afmæli rússneska sagnameistarans Nikolajs Gogols. Fyrirlesarar á dagskránni voru eftirfarandi:

 • Áslaug Agnarsdóttir, bókasafnsfræðingur og þýðandi: Boðskapur mannsandans - þýðingar
 • rússneskra bókmennta á Íslandi.
 • Rebekka Þráinsdóttir, aðjunkt í rússnesku: Hvaðan ertu Gogol og hvert er erindi þitt?
 • Árni Bergmann, rithöfundur og þýðandi: Gogol og óttinn við eftirlitsmanninn - fyrr og nú.

Vika ítalskrar tungu 19.-25. október

Ár hvert er haldið upp á viku ítalskrar tungu um allan heim í því skyni að vekja athygli á ríkri menningararfl eifð landsins.

Fræðimenn í ítölsku og sendiráð Ítalíu í Noregi stóðu fyrir eftirfarandi viðburðum af því tilefni:

 • Italy and Iceland in Literature. Ástráður Eysteinsson prófessor í bókmenntum og forseti
 • Hugvísindasviðs leiddi kvöldspjall við Emilia Lodigiani forstjóra ítalska útgáfufyrirtækisins Iperborea.
 • Emilia Lodigiani og Silvia Cosimini: Theory and Practice in Icelandic/Italian Translation.
 • Horft til stjarnanna: Dagskrá tileinkuð Galileo Galilei í tilefni af því að 400 ár eru liðin frá einni
 • merkustu uppgötvun hans, sjónaukans. Fyrirlesarar voru eftirfarandi:
 • Þorsteinn Vilhjálmsson: Telescope and Cosmology. Galileo between science and philosophy.
 • Michael Segre: Galileo between science and theology, yesterday and today.
 • Stefano Rosatti: Galileo Galilei: a new scientifi c Language for Italian.
 • Fulltrúar frá Stjörnuskoðunarfélagi Seltjarnarness kynntu starfsemi sína.

Fyrirlestraraðir

Vormisseri 2008:

 • Mirja Juntunen forstöðukona Nordic Centre á Indlandi: Activism amond the Kurmis in Jharkand.
 • Eyjólfur Már Sigurðsson forstöðumaður Tungumálamiðstöðvar HÍ: Evrópa og tungumálin.
 • Näkkäla: Heimildamynd frá N-Finnlandi.
 • Lise Tremblay rithöfundur: Hegravarpið.
 • Philippe Laplace lektor í skoskum bókmenntum við Háskólann í Besancon: Neil M. Gunn the (his)story teller: WRITING in the empty spaces of history.
 • Marion Lerner þýðingafræðingur og leiðsögumaður: Villa á öræfum.
 • Júlían Meldon D’Arcy prófessor í enskum bókmenntum við HÍ:Football Icons and Literary Heroes in Twentieth-Century American Fiction: The Rise and Fall of the Gridiron Star.
 • Juan Pablo Mora, dósent í spænskum málvísindum við Háskólann í Sevilla: Spanish in a Global Context.
 • Gunhild Agger, lektor í samskiptafræðum við Álaborgarháskóla: Tv-drama, identitet og kultur.
 • Ib Bondebjerg prófessor í kvikmynda- og fjölmiðlafræðum við Kaupmannahafnarháskóla: Virkelighedens fortællinger. TV- dokumentarismen og konstruktionen af det moderne Danmark.
 • Anker Gemzøe prófessor í bókmenntum við Álaborgarháskóla: Slægtens og fortællingens genkomst i ny dansk prosa.

Haustmisseri 2008:

 • De kaller meg mor: Heimildamynd eftir Magnus Swärd Jornheim um norska kvenskörunginn Bodil Biørn sem bjó og starfaði í Armeníu 1905-1934.
 • Bernard Comrie prófessor og deildarstjóri málvísindadeildar Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology í Leipzig: The World Atlas of Language Structures.
 • Andrea Milde lektor í þýsku við HÍ: The University of Iceland. A new Tandem Server? Language Learning in Tandem.

Vormisseri 2009:

 • González Calvo prófessor við Háskólann í Extremadura, Cáceres: Variaciones, vacilaciones e incorrecciones morfosintácticas y léxicas del español.
 • Dr. Gundula M. Sharman dósent við Háskólann í Aberdeen: An Irish Reworking of Goethe’s novel Die Wahlverwandtschaften.
 • Mr. Katsuhiro Natsume Charge d’Affairs ad interim við sendiráð Japans: Japan, a real ally for Iceland?
 • Luca Zarrilli dósent við Háskólann “D’Annunzio” í Pescara, Ítalíu: Tourism, landscape and development: the interactive project La baia di Napoli in Italy.
 • The Canadian Author George Elliott Clarke: Canada: The Invisible Empire?

Haustmisseri 2009:

 • Marco Mezzadri prófessor við Háskólann í Parma, Ítalíu: Democratic Awareness in Language Learning: The Challenge of the Common European Framework of Reference.
 • Richard Littlebear: Tsêspêhevatame Nesovavenêstsestôtse: The Joys of being bilingual. Andrea Milde lektor í þýsku við HÍ: Writing Problems of Students: A Dilemma for Teachers?
 • Michael Ejstrup lektor við Syddansk-háskólann: Dansk over sø og land.
 • Mauricio Montiel Figueras rithöfundur frá Mexíkó: La mexicanidad.
 • Dr. Enrique del Acebo Ibáñez félagsfræðingur frá Argentínu: Örsagan (s. el micro-relato) sem tjáningarform samtímans.
 •  

Þýðingar öndvegisverka 2009 og 2009

Þýðingar eru eitt af mikilvægustu fræðasviðum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og margir fræðimanna stofnunarinnar hafa lagt mikið til rannsókna á þessu sviði. Hér er og vert að geta útgáfu tvímálabóka með þýðingum erlendra lykilbókmenntaverka á íslensku.

Stofnuninni hefur verið sérstaklega umhugað um að vekja athygli á dýrmætu framlagi þýðenda til íslenskrar menningar. Í þessu skyni hefur stofnunin haldið sérstaka fyrirlestraröð, ,,þýðingar öndvegisverka“, þar sem viðurkenndir þýðendur hafa skýrt frá viðureign sinni við að snúa öndvegisverkum heimsbókmenntanna yfir á íslensku.

 • Árni Bergmann, rithöfundur og þýðandi: Ígorskviða á íslensku - vandinn við að þýða fornan rússneskan kveðskap og sögur.
 • Hafliði Arngrímsson, leikhúsfræðingur og þýðandi: Verk frá öðrum heimi.
 • Sigurður Pálsson, rithöfundur og þýðandi: Handjárn á blómin - reynslusögur af leikritaþýðingum.
 • Ingunn Ásdísardóttir, leikstjóri og þýðandi: Að leggja orð í munn.
 • Guðrún Vilmundardóttir þýðandi: Rústað.

Kynning á stofnuninni

Kynning á stofnuninni fór fram í París og Caen í Frakklandi 17. - 25. nóvember 2008 og tóku Ásdís R. Magnúsdóttir, Jóhanna Björk Guðjónsdóttir og Torfi H. Tulinius þátt ásamt Vigdísi Finnbogadóttur sem fór fyrir sendinefndinni.

Kynningin var tvíþætt, annars vegar var á dagskrá að koma á rannsóknasamstarfi á fræðasviðum SVF og var efnt til samstarfsfunda með fagfólki og stofnunum og hins vegar átti Vigdís að vera heiðursforseti norrænu menningarhátíðarinnar Boréales sem haldin er árlega í Caen.

Auk þess var Vigdísi veitt alþjóðleg viðurkenning kvennasamtakanna Ladies First. Þá hitti sendinefndin Jacques Chirac, fyrrverandi forseta Frakklands, en hann hefur komið á fót stofnuninni Fondation Chirac sem hefur það m.a. að markmiði að vernda tungumál í útrýmingarhættu. Í ferðinni var leitað eftir samstarfi við stofnun Foundation Chirac og hét forsetinn fyrrverandi fullum stuðningi við Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og fagnaði samstarfi stofnananna.

Sendinefndin hitti einnig hinn virta málvísindamann Louis-Jean Calvet og Jean Pruvost sem stýrir rannsóknarstofnuninni CNRS Lexique Dictionnaires Informatique við háskólann Université de Cergy-Pontoise rétt fyrir utan París.

Þá var haldinn fundur með Jean- Luc Clément, ráðgjafa á sviði evrópsks og alþjóðlegs rannsóknarsamstarfs, og Xavier North, yfirmanni deildar um málefni franskrar tungu í menningar málaráðuneytinu, en hann hefur reynst hjálplegur við að koma af stað vinnu við íslensk-franska orðabók.

Vigdís Finnbogadóttir og Torfi H. Tulinius áttu einnig fund með forstjóra Banque de Rothschild, David de Rothschild, og í framhaldi fundarins veitti bankinn stofnuninni styrk að upphæð 10.000 evrur. Fénu verður varið í gerð íslensk-franskrar orðabókar. Einnig áttu þau fund með forstjóra BNP-Parisbas sem er stærsti banki Frakklands. Á fundinum var leitað eftir stuðningi við frönsk-íslensk menningarverkefni og var erindinu tekið vel.

Fjölmiðlar veittu heimsókn Vigdísar og fulltrúum stofnunarinnar nokkra athygli og má þar nefna útvarpsstöðvarnar France Inter og France Culture og blaðið Les Échos.

Útgáfur 2008 og 2009

Á undanförnum árum hefur verið lögð áhersla á að auka útgáfu fræðirita á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur. Sérstök ritnefnd hefur starfað á vegum stofnunarinnar en hana skipa Ásdís R. Magnúsdóttir dósent í frönsku, Erla Erlendsdóttir dósent í spænsku og Gauti Kristmannsson dósent í þýðingarfræði.

Að venju hafa verið gefnar út hinar svokölluðu tvímálabækur þar sem textinn er settur fram bæði á íslensku og á erlendu máli. Á árinu 2009 var gefi ð út fyrsta tölublað af ársriti Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og ber
það heitið Milli mála.

 

Mál málanna: Um nám og kennslu erlendra tungumála

Í þessu fræðiriti er fjallað um nýjar rannsóknir á tileinkun og kennslu annars máls og erlendra tungumála. 

Mjög lítið hefur verið ritað á íslensku um þetta efni. Hér er því reynt að bæta úr brýnni þörf með því að koma á framfæri nýrri þekkingu í því skyni að styrkja fræðasviðið og efl a umræðu um þessi mál á íslensku.

Mál málanna inniheldur ellefu kafla eftir erlenda og innlenda höfunda.

Ritstjórar eru Auður Hauksdóttir dósent í dönsku og Birna Arnbjörnsdóttir dósent í rannsóknum og kennslufræði erlendra tungumála.

 

Rússneska með réttu lagi

Þessi kennslubók í rússneskri hljóðfræði og tónfalli handa íslenskumælandi nemendum er ætluð rússneskunemum sem hafa íslensku að móðurmáli.

Hverjum kafl a fylgir fjöldi æfinga og má finna lausnir við þeim í bókarlok. Hljóðdiskur með æfingum fylgir bókinni.

Meginefni bókarinnar er bæði á íslensku og rússnesku og sett fram á þann hátt að það nýtist jafnt kennurum og nemendum sem vilja ná réttu lagi á rússneskan framburð.

Höfundur bókarinnar er Olga Korotkova lektor í rússnesku en Rebekka Þráinsdóttir aðjunkt í rússnesku þýddi yfi r á íslensku.

 

Det norrøne og det nationale

Bókin hefur að geyma greinasafn um áhrif íslenskra miðaldabókmennta á bókmenntir í Noregi, Svíþjóð, Íslandi, Bretlandi, Þýskalandi og Danmörku.

Greinarnar byggjast á erindum sem flutt voru á fyrsta Vigdísarþinginu sem fram fór í apríl 2006 ásamt opnunarávarpi Vigdísar.

Íslendingasögurnar, Eddukvæðin og aðrar miðaldabókmenntir gegndu mikilvægu hlutverki fyrir menningu þessara landa á 19. öld, einkum við uppbyggingu þjóðarímyndar þeirra.

Í bókinni fjalla bæði íslenskir og erlendir fræðimenn um hlutverk miðaldabókmenntanna í þessum löndum frá ýmsum hliðum. Bókin hefur einnig að geyma fjölmargar teikningar og myndir frá þessum tíma sem vísa í gömul íslensk minni.

Ritstjóri bókarinnar er Annette Lassen dósent.

Open Sources: safn greina og fyrirlestra

 Bókin hefur að geyma safn greina og fyrirlestra frá ráðstefnunni „Open Sources“ sem haldin var í Háskóla Íslands í september 2007.

Ráðstefnan var lokahnykkur Covcellverkefnisins
sem er Evrópustyrkt framtak er miðar að opnu aðgengi að hugbúnaði til tungumálakennslu í gegnum Moodle-fræðslukerfið.

Hér er að finna fjölmargar greinar um framgang og reynslu þátttakenda af verkefninu og umfjöllun höfunda um Covcellverkefnið í víðara samhengi. Meðal viðfangsefna er t.d hvernig hægt er að auka virkni Moodle með Covcell-búnaðinum.

Bókin ætti einkum að höfða til tungumálakennara og kennaranema, námsefnisstjóra og allra þeirra er áhuga hafa á efni tengdu námi og kennslu með aðstoð tölvu. Bókin er hluti af ritröð Stofnunar Vígdísar Finnbogadóttur og gefin út af Háskólaútgáfunni.

Raddir frá Kúbu: Smásagnasafn með fjórtán sögum eftir konur frá Kúbu

 Sögurnar eru skrifaðar á áratugunum eftir byltingu og eru fjölbreyttar að stíl og efni.

Meðal höfunda smásagnanna eru Dora Alonso, einn þekktasti smásagnahöfundur 20. aldar í hópi kvenna á Kúbu, og Ena Lucía Portela sem er nú talin meðal efnilegustu rithöfunda landsins.

Erla Erlendsdóttir dósent í spænsku valdi sögurnar og þýddi.

Inngang rituðu Luisa Campuzano forstöðumaður rannsóknastofu í kvennafræðum við Casa de las Américas stofnunina í Havana og Erla Erlendsdóttir.

 

 

 

Útlendingurinn

Tvímála útgáfa á þessari rómuðu skáldsögu eftir Albert Camus.

Þýðinguna annaðist Ásdís R. Magnúsdóttir dósent í frönsku. Bókin kom fyrst út í Frakklandi árið 1942 og telst vera ein af perlum heimsbókmenntanna. Ásdís ritaði einnig eftirmála um ævi höfundarins
og verk hans.

Í bókarlok er viðauki með hugleiðingum og æfingum fyrir nemendur.

Ritstjórn annaðist Irma Erlingsdóttir.

 

 

Milli mála – Ársrit Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur

Um er að ræða fyrsta ársrit Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur sem hefur að geyma fræðigreinar á íslensku og erlendum tungumálum.

Ritstjórar eru Magnús Sigurðsson aðjunkt í þýsku og Rebekka Þráinsdóttir aðjunkt í rússnesku.

Efni þessa fyrsta ársrits er skipt í ritrýndar greinar og annað efni. Með birtingu ritrýndra greina eru uppfylltir þeir alþjóðlegu gæðastaðlar sem taka verður mið af til þess að festa nýtt fræðitímarit í sessi.

Í flokk annars efnis falla greinar sem byggjast á fræðilegum grunni en hafa jafnframt hagnýtt gildi. Ritið inniheldur fjórtán greinar, þar af níu ritrýndar, á alls sjö tungumálum: íslensku, dönsku, ensku, ítölsku, rússnesku, spænsku og þýsku.

 

Efni ritrýndra greina er sem hér segir:

 • Auður Hauksdóttir fjallar um tungumálakennslu í sögulegu ljósi, einkum tungumálakennsla í Lærða skólanum í Reykjavík á seinni hluta nítjándu aldar og tengsl hennar við viðhorf samfélagsins til tungumála og hlutverks þeirra.
 • Ásdís R. Magnúsdóttir veltir fyrir sér mikilvægi leitarinnar að merkingu í /Sögunni um gralinn /og því hlutverki sem lesandanum er þar ætlað.
 • Birna Arnbjörnsdóttir fjallar um notkun ensku sem samskiptamáls og kynnir niðurstöður könnunar á hlutfalli námsefnis á ensku í íslenskum háskólum.
 • Í grein Erlu Erlendsdóttur er rakin saga tveggja orða úr spænsku sjómannamáli sem virðast vera tökuorð af norrænum uppruna og hafa borist inn í spænsku úr frönsku.
 • Þau Hólmfríður Garðarsdóttir og Guðmundur Erlingsson gera grein fyrir sögu spænskrar kvikmyndagerðar og hugleiða hvaða efnistök eigi við í námskeiðum um þennan kafla kvikmyndasögunnar.
 • Oddný G. Sverrisdóttir fjallar um eiginleika og flokkun fastra orðasambanda á grunni rannsókna svissneska fræðimannsins Haralds Burgers, með íslenskum dæmum og hugtakaheitum auk þýskra.
 • Randi Benedikte Brodersen kynnir í grein sinni hugmyndir um heildræna handleiðslu við ritun háskólaritgerða þar sem samræða og samvinna gegna veigamiklu hlutverki.
 • Viðfangsefni Sigurðar Péturssonar eru tilvitnanir í rómverska skáldið Ovidius í ritum, og þá einkum deiluritum, Arngríms Jónssonar lærða.
 • Stefano Rosatti dregur fram hliðstæður í samfélagsrýni ítalska rithöfundarins og kvikmyndaleikstjórans Piers Paolos Pasolinis og bandaríska fræðimannsins Christophers Lasch.
 • Í þeim greinum sem hafa beina hagnýta skírskotun er tungumálakennsla á háskólastigi eðlilega í fyrirrúmi.
 • Annika Große beinir sjónum sínum að kostum hlaðvarps sem kennslumiðils er býður upp á fjölbreytta möguleika.
 • Maurizio Tani tekur fyrir vandamál tengd miðlun ítalskrar sögu og tungu í kennslu sem byggist á því að vefa saman tungumálið sjálft og almenna þekkingarþætti.
 • Í grein Olgu Korotkovu eru sértæk framburðarvandamál íslenskra rússneskunema í brennidepli.
 • Simona Storchi fjallar um náms- og kennsluaðferðir sem stuðla að skilvirkri tileinkun orðaforða í tungumálanámi.
 • Loks gerir Þórhildur Oddsdóttir grein fyrir reynslu sinni af tölvustuddu námi í fjarkennslu í dönsku við Háskóla Íslands.

Heimasíða Vigdísar Finnbogadóttur

Þann 19. júní var heimasíða tileinkuð ævi og störfum Vigdísi Finnbogadóttur, www.vigdis.is, opnuð af forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttir, í hátíðasal Háskóla Íslands. Stjórnvöld áttu frumkvæði að smíði þessa vefs en Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrv. utanríkisráðherra fól stofnunni að annast uppsetningu vefjarins. Þar má finna helstu upplýsingar um störf og hugðarefni Vigdísar. Stofnunin mun hafa umsjón með vefnum og verður hann hýstur á heimasvæði Háskóla Íslands. Á næstunni verður vefurinn þýddur á nokkur erlend tungumál.

Alþjóðleg tungumálamiðstöð - World Language Centre

Á undanförnumárum hefur verið unnið ötullega að því að setja á laggirnar Alþjóðlega tungumálamiðstöð innan vébanda stofnunarinnar en með henni yrði starfsemi hennar efld til mikilla muna. Í tungumálamiðstöðinni verður starfrækt fræðslu- og upplifunarsetur sem verður glæsilegur vettvangur fyrir erlend tungumál og menningu og allt sem lýtur að jákvæðum samskiptum Íslands við erlendar þjóðir. Hér geta gestir og gangandi fræðst um og upplifað erlend tungumál og skyggnst inn í ólíka menningarheima.

Áhersla verður lögð á listræna og lifandi framsetningu og margmiðlun, m.a. í sýndarveruleika. Einnig verða haldnar sýningar og skipulagðir viðburðir sem tengjast ólíkum menningar- og málsvæðum.

Í tungumálamiðstöðinni verða sérstök heimasvæði fyrir þau 14 tungumál, sem kennd eru við Háskóla Íslands, auk sérhæfðs bókasafns og gagnasmiðju með efni sem tengist tungumálakennslu og menningarfræðslu.

Þar verður einnig aðstaða fyrir fundi og ráðstefnuhald og fyrir samstarf við erlenda og innlenda gestafræðimenn.

Gert er ráð fyrir að reist verði sérstök bygging fyrir Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur sem hýsi alþjóðlegu tungumálamiðstöðina og alla kennslu og rannsóknir í erlendum tungumálum við Háskóla Íslands. Einnig verði þar til húsa fyrirlestrarsalur tileinkaður Vigdísi og minningarstofa þar sem hægt verði að fræðast um líf Vigdísar og störf, ekki síst í þágu tungumála.

Verkefnið hefur verið kynnt víða erlendis og leitað hefur verið eftir stuðningi við það. Það hefur hvarvetna hlotið jákvæða athygli og hafa margir þegar lagt því lið.

Á árinu 2008 var sett á laggirnar alþjóðleg ráðgjafanefnd um verkefnið en í henni eiga sæti: Anju Saxena prófessor við Uppsalaháskóla, Bernard Comrie forstöðumaður málvísindadeildar Max Planck stofnunarinnar í Leipzig, Jens Allwood prófessor við Gautaborgarháskóla og Peter Austin prófessor við Lundúnarháskóla.

Fyrsti fundur nefndarinnar með fagráði SVF fór fram í apríl 2009. Menningar- og rannsóknarsjóður Sænska seðlabankans (Riksbankens Jubileumsfond) veitti stofnuninni 8 milljóna króna styrk (500.000 SEK) til að mæta kostnaði við starfsemi alþjóðlegu ráðgjafanefndarinnar á árunum 2009 og 2010.

Á árinu 2009 leitaði menntamálaráðherra eftir því við Menningarmálstofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, að Alþjóðlega tungumálastofnunin hlyti vottun sem UNESCO-miðstöð skv. „Category II“ en vænta má að slík vottun mundi auðvelda Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur að efl ast enn frekar og rækja hlutverk sitt á alþjóðavettvangi. Í framhaldi af umsókn ráðherra sendi UNESCO matsmann sinn, Rieks Smeets, til að farayfir helstu atriði umsóknarinnar og leggja mat á starfsemi Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur.Þessari vinnu verður fram haldið á árinu 2010.

Auk styrks frá Menningarsjóði Sænska seðlabankans hlaut stofnunin styrk frá tveimur norskum aðilum til Alþjóðlegu tungumálamiðstöðvarinnar. Annars vegar styrkti orkufyrirtækið Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk verkefnið haustið 2009 með framlagi að upphæð rúmar 2 milljónir króna og hins vegar lagði SpareBank 1 SMN verkefninu til rúma eina milljón króna um áramótin 2010.

Styrkir til Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur

Auk fjárframlags Háskóla Íslands hafa margir orðið til að leggja stofnuninni lið á árunum 2008 og 2009.

Aðalstyrktaraðili árið 2008 var Straumur Burðarás fjárfestingarbanki sem styrkti starfsemina með 5 milljóna króna framlagi þriðja árið í röð en vegna bankahrunsins kom umsaminn styrkur ekki til greiðslu á árinu 2009.

 

Stofnunin hlaut einnig fjárstyrk að upphæð 1,5 milljónir króna frá Promens hf, annars vegar árið 2008 og hins vegar árið 2009. Í samningnum við Promens er kveðið á um 1,5 milljóna króna árlegt framlag til stofnunarinnar til ársins 2011 til markvissrar uppbyggingar hennar.

 

Gutenberg hf sem nú hefur verið sameinuð Prentsmiðjunni Odda styrkti stofnunina bæði árin með 1 milljónar króna framlagi hvort ár. Samkvæmt  samkomulagi við Odda mun fyrirtækið veita SVF árlegan fjárstyrk að upphæð 1 milljón króna til ársins 2011.

 

Til þess að hin alþjóðlega tungumálamiðstöð verði að veruleika hefur verið sett á laggirnar sérstök alþjóðleg ráðgjafanefnd og hefur stofnunin hlotið 8 milljón króna styrk (500.000 SEK) frá Menningar – og rannsóknarsjóði sænska seðlabankans (Riksbankens Jubileumsfond) til að mæta kostnaði við starfsemi ráðgjafanefndarinnar. Auk þess styrkti Norska orkufyrirtækið Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk  verkefnið haustið 2009 með styrk að upphæð 2 milljónir króna og í lok árs hlaut stofnunin rúmrar einnar milljóna króna styrk um síðustu áramót frá norska fyrirtækinu SpareBank 1 SMN og skyldi þeirri fjárhæð einnig varið til alþjóðlegu tungumálamiðstöðvarinnar.

Utanríkisráðuneytið styrkti stofnunina um 2 milljónir króna á árinu 2009 til að mæta kostnaði vegna vinnu við gerð heimasíðu fyrir Vigdísi Finnbogadóttir, www.vigdis.is, sem var opnuð 19. júní 2009.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið styrkti stofnunina með 200.000 kr. framlagi árið 2008 og 300.000 kr. framlagi árið 2009 til að fjármagna árlega hátíðardagskrá og ráðstefnu í tengslum við evrópska tungumáladaginn.

Í kjölfar kynningar í Frakklandi í desember 2007 hlaut stofnunin í upphafi árs 2008  styrk að upphæð 10.000 evrur frá Banque de Rothschild. Ákveðið var að verja þeim fjármunum til undirbúnings nýrrar íslenskar-franskrar orðabókar.

Ráðstefnan Cultures in Translation, sem fram fór í desember 2008 var styrkt af Norræna menningarsjóðnum um 60.000 DKK og Norræna  ráðherranefndin veitti styrk að upphæð 25.000 DKK til að standa straum af kostnaði við sérstaka norræna málstofu á ráðstefnunni. Ráðstefnan var einnig styrkt með óbeinum hætti  af sendiráðum Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands ásamt Bláa Lóninu.

Liðsinni Vigdísar Finnbogadóttur

Sem endranær hefur Vigdís Finnbogadóttir reynst stofnuninni ómetanlegur bakhjarl. Hún hefur lagt ómælda vinnu af mörkum í tengslum við starfsemi SVF og heimili hennar hefur staðið opið fyrir erlenda og innlenda gesti stofnunarinnar.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is