Avsikten med Språkcentret

Som ram för realisering av visionen om ett center för världens språk kommer en byggnad att konstrueras på 3000 m2 som ska rymma Vigdís Finnbogadóttir-institutets verksamhet. Språkoch kulturbyggnaden placeras i hjärtat av Reykjavik i det område, som hör till Islands universitet. Vigdís Finnbogadóttir-institutets språk- och kulturbyggnad skall fungera som ett levande forsknings- och inlärningscentrum, som bygger en bro mellan skilda språk och kulturer. I centret planeras bl.a. faciliteter för följande aktiviteter.

Den överordnade avsikten med etableringen av centret för världens språk är:

  • att öka medvetenheten om språkens betydelse som en viktig del av mänsklighetens immateriella kulturarv med avseende på att bidra till att bevara världens lingvistiska och kulturella mångfald.
  • att skapa förutsättningar för internationell lingvistisk forskning i ämnen som berör lingvistik och kulturskillnader genom att etablera en omfattande databas om språk och kultur. Det första steget blir att samla in de korpusar som är relevanta för undervisning och forskning i de språk som undervisas vid Islands universitet: danska, svenska, norska, finska, engelska, latin, spanska, franska, grekiska, latin, italienska, japanska, kinesiska, ryska samt färöiska, grönländska och samiska.
  • att skapa villkor för sociologisk och lingvistisk forskning och systematisk uppsamling av kunskap om situationen för värdens språk.
  • att skapa förutsättningar för förmedling och upplevelse av språk och språkliga ämnen genom etablering av ett internationellt kunskapscentrum, där olika källor om språk och språkrelaterade ämnen samlas, t.ex. i form av korpusar och andra elektroniska data, fackböcker, tidskrifter, datorprogram och film.
  • att göra det möjligt för en bred publik att uppleva och skaffa sig kunskap om världens språk och kulturer i ett högteknologiskt upplevelsecentrum. Med hjälp av informations- och språkteknologi är det tänkt att skapa en upplevelse av språken och deras funktioner på ett levande sätt i deras samhälleliga och kulturella kontext
  • att bilda ett internationellt forum för forskning och förmedling av forskning, samt dialog om lingvistiska och kulturella ämnen.
  • att skapa goda faciliteter för forskning och undervisning i främmande språk avseende kontrastiva kultur- och litteraturstudier samt översättningar.
  • att fortsätta det pionjärarbete som förre presidenten Vigdís Finnbogadóttir har stått för som den första och hitintills enda UNESCO goodwillambassadör för världens språk.
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is