Center for Verdens Sprog

En af hjørnestenene i menneskehedens immaterielle kulturarv er sprogene og de kulturer, der er knyttet til sprogene. Det er gennem brugen af sprog, mennesker udvikler kulturelle fællesskaber og personlige identiteter. Sproglige kundskaber og viden om forskellige kulturer er menneskets vigtigste redskaber til at komme hinanden i møde og til at skabe kontakter og fællesskaber på tværs af kloden og indenfor de lokale samfund.

Mange af verdens sprog er imidlertid forsvundet, og endnu flere er truet, som anerkendte forskere og ledende personer på den internationale scene har påpeget. Årsagerne hertil er mange: den globale økonomiske og politiske udvikling, demografiske ændringer og det forhold at nogle få af verdens sprog har fået en mere fremtrædende status end andre. En sådan udvikling udgør en alvorlig trussel mod den sproglige mangfoldighed på kloden.

For internationalt at rette opmærksomheden mod denne udvikling og modvirke den og for at bidrage til en større almen viden og bevidsthed om sprogenes betydning som menneskehedens dyrebare kulturarv har Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog en vision om at etablere et center for verdens sprog.

Der vil være tale om et videnscenter for sprog og kultur med velegnede faciliteter for forskning, formidling og sprogundervisning. Gennem etablering af et sådant videnscenter vil Vigdís Finnbogadóttir Instituttet i samarbejde med andre sprog- og kulturinstitutter, internationale forskere og alle, der har interesse for sprog, bidrage til at bevare og styrke den sproglige og kulturelle diversitet. Samtidig med en markant indsats på dette område er det instituttets ønske at bidrage til og videreføre det pionerarbejde, som Islands forhenværende præsident Vigdís Finnbogadóttir har stået i spidsen for som den første og indtil videre eneste UNESCO goodwillambassadør for verdens sprog.

Det skal understreges, at UNESCO’s fhv. generaldirektør Koichiro Matsuura har givet etableringen af centret sin institutionelle opbakning.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is