Databas för Världens Språk

Här är uppgiften att samla in, arkivera och göra redan existerande data om världens språk och de kulturer, som hör ihop med språken, tillgängliga. I en första omgång ligger fokus på de språk som man undervisar och forskar i vid Islands universitet, samt färöiska, grönländska och samiska. Därefter kommer fokus att ligga på minoritetsspråk i Europa och på längre sikt kommer det att samlas in data om de flesta av världens språk. Tonvikten ligger på forskning och förmedling av lingvistisk och sociolingvistisk kunskap. Sålunda skapas det vid WCL en plattform och ett forum för akademisk forskning och dialog. I anslutning till denna del av WCL kommer det att finnas faciliteter för internationella konferenser, där forskare och internationella expertgrupper från alla världens hörn kan mötas.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is