Målsättning

Språk är en nyckel till olika kulturer och specialkunskaper på det området öppnar möjligheter för islänningarna att göra en insats i internationella sammanhang. Språkkunskaper och kulturell kompetens är betydelsefulla resurser i ett land som i så hög grad är beroende av förbindelser till andra länder för sin försörjning. Globaliseringen ställer krav på en ny form av kunskap och kompetens som beaktar de allt tätare kontakterna. Språkkunskaper och tvärkulturell förståelse ger enskilda personer, företag och institutioner större chanser i den internationella konkurrensen.

Målsättningen för vår språk- och kulturforskning är att fördjupa språkkunskaperna på alla områden i samhället och studera och främja kulturutbytet mellan länder. På det sättet bidrar vi till att öka kontakterna med personer av utländsk härkomst och till att höja den kulturella kompetensen hos de enskilda och i samhället som helhet. För oss är språk, kultur och kontakter tätt knutna till varandra, och i den snabbt ökande globalisering, där hela världen blivit en arena för samarbete, handel, forskning och utbildning, vet vi att språkkunskaper och kulturell kompetens är en nyckel till framgång.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is