Styrkelse af forskningen

På Vigdís Finnbogadóttir Instituttet agter vi at styrke forskningen og danne forum for videnskabelig diskussion om sprog, sprogindlæring og indsigt i andre kulturer. Vi vil opsøge nye og krævende opgaver, såvel indenlands som udenlands og i internationalt samarbejde med andre institutioner.

Forskning inden for litteratur- og kulturvidenskab vil skabe øget kendskab til strømninger og tendenser i andre kulturområder og gøre det lettere for os islændinge at forstå vores egen litterære og kulturelle verden.

Gennem forskning og øget indsigt inden for lingvistik skabes der grundlag for den mangesidede videnskabelige analyse af fremmedsprogenes særtræk, som kan komme til anvendelse på mange områder: ved undervisning, ved sammenligning med islandsk, inden for sprogteknologi samt ved oversættelse.

Oversættelsesvidenskaben er på alle niveauer en nøgle til vores forbindelser med andre kulturområder. I og med at vi er en fåtallig nation i en globaliseret verden, er det nødvendigt for os at opdyrke forståelsen dér, hvor de forskellige kulturområder berører hinanden, sådan som det sker ved oversættelse, et erhverv, der vokser for hvert år, der går. Oversættelse er endvidere en vej til aktivt at styrke sproget.

Stadig flere islændinge har brug for solide sprogkundskaber, og enkeltpersoners resultater i deres studium og job afhænger tit af deres sprogkundskaber. Antallet af udlændinge, der vil lære islandsk, øges endvidere år for år; de er vigtige som budbringere af islandsk kultur i den vide verden. I en globaliseret verden er det mere end nødvendigt at styrke forskningen i undervisning i fremmedsprog og at øge det faglige kendskab til undervisning i islandsk som fremmedsprog.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is