Fonde

Vigdís Finnbogadóttir Instituttet modtager en årlig bevilling fra Islands Universitet. Derudover har firmaer, institutter og fonde ydet støtte med henblik på at sætte skub i særlige projekter.

Udover en almindelig fond til projektfinansiering har man oprettet Vigdís Finnbogadóttir Instituttets særlige fond til forskning i udenlandske sprog. Der søges omfattende støtte hertil hos inden- og udenlandske partnere med henblik på at skabe et sikkert fundament under instituttets forsknings- og udviklingsarbejde.

Støttefond for Fremmedsprog

Vigdís Finnbogadóttir Instituttets Støttefond for Fremmedsprog skal sikre instituttet et solidt fundament for dets virke på længere sigt. Fonden vil støtte projekter inden for instituttets forskningsområder:

 • Forskning i fremmedsprog: fremmedsprogspædagogik, idiomatik, semantik og grammatik; oversættelsesvidenskab; lingvistik, kulturstudier, litteratur og sprogenes brugsværdi i erhvervslivet
 • Udgivelse af skrifter inden for SVFs forskningsområder, afholdelse af konferencer og forelæsninger
 • Udvikling af materiale til undervisning i fremmedsprog
 • Samarbejde med internationale institutioner inden for SVFs forskningsområder
 • Andre projekter, som fondsbestyrelsen finder relevant for instituttet.

Bestyrelsen for Vigdís Finnbogadóttir Instituttets Støttefond består af følgende:

 • Vigdís Finnbogadóttir, Islands præsident 1980-1996
 • Kristín Ingólfsdóttir, rektor for Islands Universitet
 • Guðrún Lárusdóttir, adm. direktør for Stálskip ehf.
 • Helga Thors, økonom
 • Hrönn Greipsdóttir, adm. direktør for SPRON factoring
 • Hörður Sigurgestsson, driftsøkonom
 • Matthías Johannessen, forfatter
 • Ólafur B. Thors, advokat
 • Þórður Sverrisson, direktør for Nýherji

Bidragsydere kan få indflydelse på, hvordan deres økonomiske støtte forvaltes. Støttefonden har administrativt til huse blandt Islands Universitets støttefonde i hovedbygningen i Sudurgata.

Kontoens navn: Styrktarsjódur HI / Sjódur Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur

Bankadresse:
Austurstræti 11, IS-155, Reykjavik, Island
Bankforbindelse: Landsbanki Islands hf. - The National Bank of Iceland Ltd.
Kontonummer: 011126001292
Swift code: LAISISRE

 
Bidragsydere bedes angive:

Navn, Personnummer, Adresse, Postnummer/By, Telefon, E-mail

Mærk: Stiftelsesbidrag til støttefonden

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is