Vigdís Finnbogadóttir

Vigdís Finnbogadóttir var den första kvinnan att demokratiskt väljas till statsöverhuvud.

Hennes fokus då liksom nu är vikten av utbildning, jämställdhet och språklig mångfald. Genom sitt arbete har hon blivit en förebild för kvinnor i alla åldrar. Vigdís Finnbogadóttir har alltid varit en förespråkare för språklig och kulturell mångfald och genom åren har hon mottagit flera utmärkelser för sitt arbete. Med anledning av Vigdis 75-årsdag hölls en internationell konferens på temat språklig och kulturell mångfald och dess ekonomiska, politiska, sociala och kulturella betydelse. 

Vigdís Finnbogadóttir har alltid framhållit vikten av att vårda sitt eget modersmål men även att lära sig främmande språk eftersom språk sammanbinder länder och personer och vidgar våra vyer, med hennes egna ord ”Språk är nyckeln till världen”.

Vigdís har varit en aktiv ambassadör för världens språk och har uppmärksammat att många språk hotar att försvinna. Hon var även en av de drivande krafterna för att skapa ett nordatlantiskt kulturcentrum, Nordatlantens Brygge, i Köpenhamn.

Innan Vigdís valdes till Islands president 1980, undervisade hon i språk, först som gymnasielärare 1962-1972 och senare på Islands universitet. 1972-1980 var hon konstnärlig ledare för Reykjaviks teatersällskap vilket sedan blev Stadsteatern. 1976 till 1980 var hon ledamot i rådgivningskommittén för kulturfrågor i de nordiska länderna.

Sedan Vigdís avslutade sin presidenttjänst 1996 har hon forstsatt sitt arbete att främja kultur och språk genom Vigdís Finnbogadóttirs institut för främmande språk. Vigdís bidrag till det institut vid Islands universitet som nu bär hennes namn har varit ovärderligt. Sedan hon anslöt sig har institutets verksamhet ökat markant.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is