Vigdís Finnbogadóttir hälsning

Världens språk är dyrbara klenoder. Idéer uttryckta i ord har gett världens befolkning den kunskap samtiden förfogar över; allt vad vi har av visdom, konst och kunnande. Med sin rika ordskatt, sin fantasi och sin skaparkraft rör sig människotanken fritt i andens oändliga landskap.

"Språket är ett verktyg vi använder för att vara oss själva," har en stor tänkare sagt. Att behärska språket väl, modersmålet såväl som andra språk, och uppskatta dem efter förtjänst, är en källa till oändlig glädje. Glädjen ligger i möjligheten att kunna njuta av allt det som har skapats på språket, att förstå vad det är som ligger bakom både i ord och handling, och inte minst att själv kunna uttrycka vad som ligger en om hjärtat. Men språket kan tidvis bli en black om foten. Bristen på ord är som tillfruset vatten. Alla de som inte lyckas forma sina tankar i ord eller inte förstår vad som pågår omkring dem vet hur det känns.

Kunskaper i främmande språk är en livsnödvändighet för ett fåtaligt folk med eget språk och egen kultur. Där ligger nyckeln till fördjupade insikter och vidgade vyer i en värld där allt och alla i allt högre grad berör oss. Utan tvivel står vi som lever här på jorden varandra närmare än någonsin tidigare. Men världens språk uttrycker olika erfarenhet och har skapat olika kulturområden, som måste förstås för att samarbete, solidaritet och handel skall kunna växa och blomstra. Liksom språket förenar ett folk bidrar goda språkkunskaper till att inge förtroende. Kunskaper i främmande språk hjälper oss samtidigt att förstå våra egna seder och bruk.

Språklig kompetens är en styrka för varenda människa. Länge har det varit min ambition att vi islänningar skall ställa oss ännu starkare i en komplicerad värld genom att om möjligt ha minst två främmande språk att falla tillbaka på. Det skulle föra oss närmare det bästa i den världskultur som vi i alla tider har njutit frukterna av.

Vigdís Finnbogadóttir

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is