Fonder

Vigdís Finnbogadóttir institutet får ett årligt bidrag från Islands universitet men har också fått stöd från företag, institutioner och fonder för att kunna genomdriva enskilda projekt. Till planerna hör att upprätta en speciell forskningsfond för Vigdís Finnbogadóttir institutet i främmande språk vid sidan av den allmänna projektfonden. För det hoppas vi få ett brett stöd från inhemskt och utländskt håll för att ge institutets forsknings- och utvecklingsarbete en fast grund.

Stödfond for främmande språk

Vigdís Finnbogadóttir-institutet för främmande språk vid Islands universitet har nu fått en stödfond.

Fonden kommer att stöda projekt inom institutets verksamhetsområden som är följande:

 • forskning i främmande språk: undervisningsmetoder, språkinlärning,
 • Semiotik, översättningsvetenskap, grammatik, lingvistik, kulturstudier,
 • Litteratur och nyttan av språkkunskaper i näringslivet
 • utgivning av skrifter inom institutets forskningsområden, konferenser och föreläsningar
 • utarbetning av undervisningsmaterial för främmande språk
 • samarbete med utländska institut med liknande inriktning
 • andra projekt som fondstyrelsen anser berör institutets verksamhet

Styrelsemedlemmar i Vigdís Finnbogadóttir-institutets stödfond:

 • Vigdís Finnbogadóttir, Islands president 1980-1996
 • Kristín Ingólfsdóttir, rektor för Islands universitet
 • Guðrún Lárusdóttir, vd på Stálskips ehf.
 • Helga Thors, ekonom
 • Hrönn Greipsdóttir, vd. SPRON factoring
 • Hörður Sigurgestsson, företagsekonom
 • Matthías Johannessen, lyriker
 • Ólafur b. Thors, advokat
 • Þórður Sverrisson, chef för Nýherji.

Den som vill stöda fonden före den 15 april 2005 och därmed ingå som stiftare i fondstadgarna ombedes vänligen kontakta Vigdís Finnbogadóttir-institutets kontor vid Islands universitet. Islands riksskattechef har stadfäst att donationer till Vigdís Finnbogadóttir-institutets stödfond kan dras av vid beskattningen.

Bank: Landsbanki íslands, Austurstræti 11, IS-155 Reykjavik Island
Clearing- och kontonummer: 0111-26-001292
Iban: IS86 0111 2600 1292 5712 9231 99
Swift Code: Laisisre
Organisationsnummer: 571292-3199
Kontoinnehavare: Styrktarsjóðir HÍ: Sjóður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur Háskóli Íslands, Suðurgötu, 101 Reykjavík

Bidragsydere bedes angive:

Navn, Personnummer, Adresse, Postnummer/By, Telefon, E-mail

Mærk: Stiftelsesbidrag til støttefonden

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is