Milepæl i nordisk fremtidsforskning på sprog- og kulturområdet

27. og 28. oktober 2011

Nordisk forskerseminar i anledning af Islands Universitets 100-årsjubilæum

På seminaret samles nordiske forskere, som er interesserede i at samarbejde om en strategi for nordisk sprog- og kulturforskning og være med til at føre den ud i praksis. Der satses på at udarbejde en slags manifest for Vigdis Finnbogadóttir Instituttets fremtidige nordiske forskning på sprog- og kulturområdet.

Hovedforelæser er professor Jørn Lund, fhv. direktør for Det Danske Sprog og Litteraturselskab.

Jorn_Lund
 
Torsdag den 27. oktober

09:00 – 09:10     Velkomst: Ástráður Eysteinsson, dekan for Humaniora
09:10 – 09:20     Seminarets formål: Auður Hauksdóttir, leder af Vigdís Finnbogadóttir Instituttet
09:20 – 10:10     Hovedforelæsning: Professor Jørn Lund, fhv. direktør for DSL: „Det sproglige stafetløb“.
10:10 – 10:30     Kaffe

Tema 1. Om sprogforståese og kommunikation i Norden. De nordiske sprog som andetsprog, nabosprog og fremmedsprog

10:30 – 11:00     Professor Anne Holmen, Københavns Universitet: „Dansk som andetsprog på universitetet? Muligheder og udfordringer“.
11:00 – 11:30     Lektor Nina Møller Andersen, Københavns Universitet: „Dansk som fremmedsprog i udlandet75+“.
11:30 – 11:50     Adjunkt Þórhildur Oddsdóttir, Háskóli Íslands: „Gængse islandske fejl i skriftlige opgaver på dansk“.
11:50 – 13:10     Frokost
13:10 – 13:30     Lektor Randi Benedikte Brodersen, Háskóli Íslands: „Blandingssprog, sprogholdninger og forståelsesstrategier – blandt danskere i Norge“.
13:30 – 14:00     Lektor Barbro Allardt Ljunggren, Södertörns högskola: "Den nordiska språkförståelsen, attityder till skandinaviska språk och sätt att främja dessa. En nordisk utblick och svenskfinländsk inblick."
14:00 – 14:30     Docent Ulla Börestam, Uppsala universitet: „Interaktionen och grannspråkförståelsen i en skandinavisk koloni utomlands“.
14:30 – 15:00     Direktør Marjut Vekhanen, CIMO Finland: "Finska (svenska) som andra och fremmade språk i världen"
15:00 – 15:30     Professor Gisela Håkanson, Lunds universitet: „Nordiska språk som förstaspråk, andraspråk och grannspråk. Några undersökningar och en vision inför framtiden“.
15:30 – 15:50     Kaffe
15:50 – 16:20     Lektor Finnur Friðriksson, Göteborgs universitet: „Plats för språklig mångfald? Språkpolitik på nationell, institutionell och familjenivå i tre nordiska länder“.

Tema 2: Ord, brug af ord og indlæring af ordforråd i et kontrastivt perspektiv

16:20 – 16:50     Professor Gunnstein Akselberg, Universitetet i Bergen: „Norsk ordtilfang i dansk. Om norvagismar i nydansk fram til 1970 sett i eit nabospråksper­spek­­tiv med vekt på forståing og frekvens“.
16:50 – 17:20     Adjunkt Bergþóra Kristjánsdóttir, Aarhus Universitet (DPU): „Nysprog om tosprog. Nye begreber for at begribe uddannelsespolitik om sproglig og kulturel mangfoldighed“.
17:20 – 17:50     Lektor Birgit Henriksen, Københavns Universitet: „Udvikling af en akademisk ordliste på de forskellige nordiske sprog - hvorfor og hvordan“.
17:50 – 18:10     Docent Auður Hauksdóttir, Háskóli Íslands: „Fraser og fraseindlæring i et kontrastivt perspektiv“.

Fredag den 28. oktober

Tema 3: Hvordan kan sprogteknologi fremme forskning, indlæring og kommunikation på de nordiske sprog?

09:00 – 09:30     Professor Anju Saxena, Uppsala universitet: ITG: „ITG-- korpus- och internetbaserat stödsystem för grammatikundervisning“.
09:30 – 10:00     Professor Jens Allwood, Göteborgs universitet: „En Nordisk databas för multimodala studier av ansikte-mot-ansikte kommunikation“.
10:00 – 10:30     Professor Lars Borin, Göteborgs universitet: „En infrastruktur för språkforskning och språkundervisning -- Språkbankens nya korpus- och lexikoninfrastruktur“.
10:30 – 10:50     Kaffe
10:50 – 11:20     Docent Peter Juel Henrichsen, Handelshøjskolen i København: „Tonedøv og Ordblind - temaer fra nordisk taleteknologi".
11:20 – 11:40     Professor Birna Arnbjörnsdóttir, Háskóli Íslands: „Nordiske sprog online: muligheder der kan fremme internordisk kommunikation“.

Tema 4: Litteraturens rolle i forbindelse med opretholdelsen og fornyelsen af sproglig og kulturel mangfoldighed. „Identiteter i nordisk litteratur“.

11:40 – 12:10     Forskningsprofessor Úlfar Bragason, Árni Magnússon-instituttet for islandske studier: „Interkuturel kommunikation, indlæring af kulturel kompetence og kulturforståelse“.
12:10 – 13:30     Frokost
13:30 – 14:00     Professor Brit Mæhlum, NTNU „Samisk identitetsforvaltning – mellom tradisjon og modernitet“.
14:00 – 14:30     Professor Turid Sigurðardóttir, Fróðskaparsetur Føroya, „Norden i færøsk litteraturhistorie".
14:30 – 15:00     Lektor Gro-Tove Sandsmark, Háskóla Íslands: „Hva har en mikrobrikke til felles med Karl Ove Knausgård?“
15:00 – 15:30     Docent Kristján Jóhann Jónsson, Háskóli Íslands: „Skandinavisme, Island og nordisk litteratur“.
15:30 – 15:50     Kaffe
15:50 - 16:20     Post doc. Gisli Magnússon, Aarhus Universitet: „Skandinaviens alternative virkelighedsmodel i R.M. Rilkes Malte Laurids Brigges optegnelser“.
16:20 – 16:50     Adjunkt Marlene Ørnstrup Petersen, Háskóli Íslands: ”En mørk periode i Danmarks historie. Postkoloniale læsninger af Halldór Laxness’ Islands Klokke og Einar Kárasons Nordlys”.
16:50 – 18:00     Sammenfatning og diskussion om de næste skridt

På seminaret samles nordiske forskere, som er interesserede i at samarbejde om en strategi for nordisk sprog- og kulturforskning og være med til at føre den ud i praksis. Der satses på at udarbejde en slags manifest for Vigdis Finnbogadóttir Instituttets fremtidige nordiske forskning på sprog- og kulturområdet.

Clara_Lachmann

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is