Virtuellt Upplevelse- och Vetenskapscenter

Centret för världens språk kommer att vara ett kunskaps- och upplevelsecentrum för alla världens språk och de kulturer, som kan relateras till språken. Denna del av WLC skall vara öppen för en bred publik, både äldre och yngre. Syftet är här att orientera om språken och öka medvetenheten om deras betydelse för världens kulturella och lingvistiska mångfald. Denna medvetenhet förstärks genom en direkt virtuell upplevelse av språken i sin kontext. Med hjälp av språkliga och kulturella data i digital form och genom användning av multimedia och språkteknologiska verktyg skapas virtuella verkligheter, där språken kan upplevas i tal och skrift så som de används i sina ursprungliga kulturella och sociala kontexter. Man kan således föreställa sig monitorer som är klotformade och där man genom att trycka t.ex. på Taiwan, Tibet, Provence eller Nuuk kan höra och se textexempel på respektive lokala språk i autentiska situationer. I centret planeras också orientering om forskning och förmedling av information om språkliga och kulturella förhållanden på ett levande och konstnärligt sätt.

Vidare kommer allmän lingvistisk och sociolingvistisk information vara tillgänglig i anslutning till de olika språken, t.ex. inom följande områden:

  • utbredning
  • status (dialekt eller ”huvudspråk”)
  • varianter (dialekter)
  • historia
  • språkfamilj
  • om det handlar om ett majoritets- eller minoritetsspråk
  • om språket är hotat
  • om det finns både som skrift- och talspråk
  • vilket alfabet eller teckensystem som används
  • litteratur på språket osv.

I denna del av centret planeras öppna arrangemang som utställningar och visningar. Det läggs vikt vid att orientera om förhållanden som berör språk och språkhållningar, kultur samt seder och bruk i olika länder, språkområden och regioner. Denna del av verksamheten kan föregå i samarbete med isländska och/eller utländska språkstudenter och forskare.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is