Virtuelt Oplevelses- og Videnscenter

I centret for verdens sprog vil der være et videns- og oplevelsescenter for alle verdens sprog og de kulturer, der er knyttet til sprogene. Denne del af centret vil være åben for alle. Her er formålet at orientere om sprogene og øge bevidstheden om deres betydning for verdens kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Denne bevidstgørelse finder sted gennem en direkte oplevelse af sprogene i naturlig kontekst. Ved brug af sproglige og kulturelle data i digital form og ved anvendelse af multimedia og sprogteknologiske værktøjer skabes der virtuel ”virkelighed”, hvor sprogene kan opleves i tale og skrift sådan som de anvendes i deres kulturelle og sociale kontekster. Således kan man forestille sig computere udformet som kloden, hvor man fx ved at trykke på Taiwan, Tibet, Grækenland eller Nuuk vil kunne høre og se teksteksempler på de respektive lokale sprog i autentiske situationer.

I centret orienteres der om forskning, og der formidles viden om sproglige og kulturelle forhold, herunder litteratur, på en levende og kunstnerisk måde. Endvidere vil forskellige almen lingvistiske og sociolingvistiske informationer om sprogene være tilgængelige, fx hvad angår følgende forhold: 

  • udbredelse
  • status (dialekt eller ”hovedsprog”)
  • varianter (dialekter, sociolekter)
  • historie
  • sprogfamilie
  • om der er tale om et majoritets-­ eller minoritetssprog
  • om der findes skrift­ og/eller talesprog
  • hvilket alfabet eller tegnsystem der bruges
  • litteratur på sproget, bl.a. de mest fremtrædende forfattere og hovedværker
  • om sproget er truet

I denne del af centret holdes der åbne arrangementer såsom udstillinger og forevisninger, hvor der lægges vægt på at orientere om forhold, der angår sprog og sprogholdninger, kultur samt sædvaner og skik i de forskellige lande, sprogområder og regioner. Denne del af virksomheden kan foregå i samarbejde med islandske og/eller udenlandske sprogstuderende og forskere.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is