In News

Seminar om hvordan det står til med det nordiske språkfelleskapet – ikke minst på universitetene i Norden. En ny utredning om undervisning av Nordens språk ved universiteter og høyskoler i Norden lanseres av Anna Helga Hannesdóttir, Göteborgs universitet og Gitte Mose, Universitetet i Oslo. Andre forelesere: Johan Myking, Universitetet i Bergen; Patrik Hadenius, Utgivarna, Stockholm; Taija Udd, Helsingfors universitet; Auður Hauksdóttir, Islands Universitet; Birna Arnbjörnsdóttir, Islands Universitet; Lars-Göran Johansson, Islands Universitet; Ari Páll Kristinsson, Árni Magnússon-Institutt for islandske studier, og Helga Hilmisdóttir, Árni Magnússon-Institutt for islandske studier.

Foredragene blir holdt på et av de skandinaviske språkene.

Registrering

Program:

9.00–9.20      Velkomsttale

9.20–10.00     Ordstyrer: Professor Birna Arnbjörnsdóttir, Islands Universitet

Anna Helga Hannesdóttir, professor, Göteborgs universitet, og     Gitte Mose, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Undervisning i Nordens språk ved universitetene i Norden.          

Nordenundervisning – status 2019

 

10.00–10.30     Kaffepause

 

10.30–12.00     Ordstyrer: Lektor Bettina Perregaard, Københavns Universitet

Johan Myking, professor, Universitetet i Bergen

Språkpolitisk nedtur eller nytt håp? Om språkpolitisk tenking i     Akademia etter 2000

Ari Páll Kristinsson, forskingsprofessor, Árni Magnússon-instituttet for islandske studier

Har skandinavisk utspilt sin rolle i internordisk kommunikasjon?

Patrik Hadenius, vd för Utgivarna, Stockholm

Språkparadoxen: färre studenter, trots fler språk‚ växande intresse och större behov

 

12.00–13.00     Lunsjpause

 

13.00–14.30     Ordstyrer: Lektor Sirkku Latomaa, Tammerfors universitet

Auður Hauksdóttir, professor, Islands Universitet

Danskfaget – ambition, behov og udfordringer

Lars-Göran Johansson, svensklektor, Islands Universitet

Blended learning och distansundervisning i svenska vid Islands universitet.

Helga Hilmisdóttir, forskningsdosent, Árni Magnússon- instituttet for islandske studier

Varför behöver vi grannspråkslektorer i Norden?

 

14.30–15.00     Kaffepause

 

15.00–16.00     Ordstyrer: Forskingsprofessor Úlfar Bragason, Árni Magnússon-instituttet for islandske studier

Taija Udd, universitetslärare, Helsingfors universitet

Att jobba språkmedvetet på universitetet

Birna Arnbjörnsdóttir, professor, Islands Universitet

Omstrukturering av undervisning i nordiske sprog ved Islands Universitet

 

16.00–16.30     Hva med språkfellesskapet? Paneldiskusjon. Ordstyrer Patrik Hadenius, vd för Utgivarna, Stockholm

 

16.30–17.30     Resepsjon

 

Recent Posts
X