í Óflokkað

“Bliv klogere på dialekter i Danmark!”

Malene Monka, nýdoktor við Kaupmannahafnarháskóla, heldur fyrirlestur á vegum námsleiðar í dönsku við Háskóla Íslands og Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur um mállýskur í Danmörku. Fyrirlesturinn fer fram mánudaginn 3. október kl. 15.00-16.30 í stofu 101 í Árnagarði í Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn fer fram á dönsku og er haldinn með stuðningi mennta- og rannsóknaráðuneyti Danmerkur. Allir eru velkomnir.

 

Hvordan har de danske dialekter det egentlig i dag? I foredraget vil Malene Monka, postdoc ved Afdeling for Dialektforskning, Københavns Universitet, fortælle os om dialekter i Danmark, og hun vil gøre rede for de vigtigste danske dialektområder. Malene Monka arbejder inden for sociodialektologien, det vil sige traditionel dialektologi kombineret med redskaber fra sociolingvistikken.

Malene Monka forsvarede i 2013 sin ph.d.- afhandling “Sted og sprogforandring: En undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos mobile og bofaste informanter fra Vinderup, Odder og Tinglev” ved Købenahavns Universitet.

I afhandlingen undersøger hun hvordan dialekten har udviklet sig tre steder i Jylland, og hun viser hvordan stedets historie påvirker dialektens udvikling. Desuden viser Monka, at børn, der senere flytter væk fra deres dialektområde, taler anderledes, end de børn der bliver boende i dialektområdet. Afhandlingen har fået stor opmærksomhed både i danske og udenlandsk medier og har affødt overskrifter som “Teenageres sprog afslører deres fremtid” (politiken.dk).

I dag arbejder Malene Monka sammen med andre sprogforskere på de to forskningsprojekter “Sprog og sted – Sproglig variation i by og land i Danmark” og “Dialekt i periferien: Bornholm, Vendsyssel og Sønderjylland” ved Københavns Universitet. I foredraget vil hun give eksempler på sin igangværende forskning.

Foredraget er arrangeret med støtte fra Lektoratsordningen under Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark.

Foredraget er på dansk, og alle er velkomne!

Tid: 3. oktober kl. 15.00-16.30

Sted: Árnagarður 101

Aðrar fréttir
X