í Óflokkað

Markaðs- og rekstrarstjóri – Háskóli Íslands, Vigdísarstofnun – Reykjavík – 201703/465

Vigdísarstofnun – alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar og 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum – Háskóli Íslands.

Laust er til umsóknar starf markaðs- og rekstrarstjóra við Vigdísarstofnun – alþjóðlega miðstöð tungumála og menningar og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum . Markaðs- og rekstrarstjórinn mun sinna verkefnum fyrir báðar þessar stofnanir.   

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur er rannsóknastofnun á Hugsvísindasviði Háskóla Íslands og rannsóknavettvangur starfsmanna í Mála- og menningardeild. Vigdísarstofnun – alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar er ný alþjóðleg stofnun, sem mun taka til starfa 20. apríl nk. undir merkjum UNESCO – menningar-, mennta- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna, skv. sérstökum samningi . Starfsemi stofnananna tveggja taka mið af því mikilvægi sem tungumál hafa á öllum sviðum mannlífs og þjóðlífs og af þeirri sannfæringu að kunnátta í erlendum tungumálum og þekking á menningu annarra þjóða sé dýrmæt fyrir einstaklinga, fyrirtæki og þjóðfélagið í heild. Auk þess gegna þýðingar mikilvægu hlutverki í starfseminni. Verkefni stofnananna felast í að rannsaka erlend tungumál og menningu frá fjölmörgum sjónarhornum m.a. menningar, bókmennta og þýðinga auk kennslu, samskipta og notagildis tungumála í atvinnulífi. Áhersla er lögð á að miðla þekkingu á framangreindum fræðasviðum með fyrirlestrahaldi, málþingum, ráðstefnum og útgáfu fræðirita og með sýningum og menningarviðburðum fyrir leika og lærða.

Helstu verkefni markaðs- og rekstrarstjóra:

 • Umsjón með daglegum rekstri og bókhaldi stofnananna. 
 • Stefnumótun, áætlanagerð og skipulagning rekstrar í samvinnu við forstöðumenn og stjórnir.
 • Vinna að markaðsmálum í samvinnu við viðburða- og kynningarstjóra og forstöðumenn. 
 • Vinna að umsóknum í innlenda og erlenda sjóði.
 • Skipulagning og vinna við fjáröflun og önnur tilfallandi verkefni.  
   

Hæfniskröfur:

 • Umsækjendur skulu hafa háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Menntun og reynsla á sviði rekstrar og markaðsmála er nauðsynleg. 
 • Viðkomandi þarf að hafa afar góð tök á íslensku og ensku í ræðu og riti.  
 • Reynsla af umsóknum í alþjóðlega sjóði er æskileg. 
 • Reynsla af alþjóðasamstarfi er æskileg.
 • Leitað er af einstaklingi sem er lipur í mannlegum  samskiptum, hefur frumkvæði og sem getur unnið sjálfstætt.

Um er að ræða ögrandi og lifandi starf í hvetjandi umhverfi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 20. mars og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsókn skal send rafrænt inn á www.hi.is/laus_storf. Öllum umsóknum verður svarað og  umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Auður Hauksdóttir, forstöðumaður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í síma 525 4209, netfang: auhau@hi.is

Skipurit fyrir Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og Vigdísarstofnun – alþjóðlega miðstöð tungumála og menningar.

 

Aðrar fréttir
X