Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin Stuttur texti um verkefnin

 

Forskernetværk

Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden

Forskernetværk

I efteråret 2015 bevilgede Nordplus Sprog og Kultur midler til Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog til etablering af et étårigt forskernetværk. I netværket deltager forskere fra forskningsinstitutioner i Danmark, på Færøerne, i Grønland, Island, Norge og Sverige, som alle har sprog- og kulturkontakt i Vestnorden som forskningsområde. I året 2016 stod netværket for to arrangementer. Dels et samarbejdsmøde i Reykjavík dagene 12. og 13. marts, dels en konference i Reykholt dagene 23. og 24. maj. I 2016 blev netværket bevilget midler til at fortsætte samarbejdet i 3 år.

Netværkssamarbejdet må ses i lyset af Vigdís Finnbogadóttir Instituttets satsning på sprog og kultur i Vestnorden. Således er formålet med netværket at  danne basis for forskning i og formidling af viden om sprog- og kulturkontakt i Vestnorden, som i de kommende år vil være et særligt satsningsområde inden for Vigdís Internationale Center for Multilingualisme og Interkulturel forståelse.

Målsætninger  

Projektet hovedformål er at samle ekspertise om sprog- og kulturforhold i Vestnorden. Sprog- og kulturmøde i Vestnorden kortlægges og disse forholds betydning for lokalsprogenes økologi og bæredygtighed afklares. På baggrund af projektets hovedformål afgrænses følgende underkategorier:

 • det islandske, færøske og norske sprogs møde med dansk,
 • oversættelse og sprogmøde,
 • receptiv og produktiv beherskelse af de skandinaviske nabosprog,
 • rejselitteratur og kulturmøde.

 

Netværkets deltagere

Danmark:

 • Nina Møller Andersen, lektor i dansk som fremmedsprog, Københavns Universitet
 • Karoline Kühl, lektor, Københavns Universitet. Har bl.a. forsket i dansk på Færøerne (var med indtil 2017)
 • Peter Juel Henrichsen, datalingvist, Danmarks Sprognævn (tidligere docent på CBS)

Færøerne:

 • Malan Marnersdóttir, dekan og professor i færøsk litteratur, Fróðskaparsetur Føroya
 • Bergur D. Hansen, lektor i færøsk litteratur, Fróðskaparsetur Føroya
 • Zakaris Svabo Hansen, lektor i færøsk sprog Fróðskaparsetur Føroya

Grønland:

 • Katti Frederiksen, sekretariatschef, Grønlands Sprogsekretariat. Har bl.a. forsket i forhold, der angår dansk i Grønland
 • Per Langgård, chefkonsulent, Grønlands Sprogsekretariat. Har forsket i grønlandsk og sprogteknologi
 • Karen Langgård, specialkonsulent, Grønlands Sprogsekretariat. Tidligere lektor i grønlandsk litteratur på Grønlands Universitet

Island:

 • Auður Hauksdóttir, Islands Universitet, professor i dansk
 • Birna Arnbjörnsdóttir, Islands Universitet, professor i engelsk
 • Birna Bjarnadóttir, Islands Universitet, doktor i islandsk litteratur
 • Geir Þ. Þórarinsson, Islands Universitet, adjunkt i græsk og latin
 • Gísli Magnússon, Islands Universitet, professor i dansk litteratur
 • Oddný G. Sverrisdóttir, Islands Universitet, professor i tysk
 • Þórhallur Eyþórsson, Islands Universitet, professor i engelsk
 • Þórhildur Oddsdóttir, Islands Universitet, adjunkt i dansk

Norge:

 • Elizabeth Lanza, professor, Universitetet i Oslo, og direktør for Senter for flerspråklighet
 • Brit Kirsten Mæhlum, professor, NTNU i Trondheim. Har forsket i den samiske sprogsituation og i det engelske sprogs position og status i Norge (var med indtil 2017)
 • Gunnstein Akselberg, professor, Universitetet i Bergen

Sverige:

 • Ulla Börestam, professor, Uppsala Universitet. Har forsket i nabosprogsforståelse

 

Baggrund for netværket

På sit første møde den 10. september 2015 besluttede bestyrelsen for Vigdís Internationale Center for Multilingualisme og Interkulturel Forståelse, at fokus i centrets virksomhed i de første år skulle være på sprog- og kulturkontakt i Vestnorden. Her står sprogenes økologi og bæredygtighed helt centralt, bl.a. hvordan lokalsprogene klarer sig, når de mødes med og udfordres af andre sprog, bl.a. latin, tysk, dansk, fransk og nu sidst engelsk.

I forbindelse med kontakten med overdenen er oversættelse til og fra lokalsprogene af vital betydning.

I Vestnorden fungerer dansk som færingernes, gr­ønlændernes og islændingenes nøgle til det øvrige Norden. Derfor er forskning i beherskelsen af dansk af allerstørste betydning i vores sammenhæng.

 

Netværkets aktiviteter

 • Samarbejdsmøde på Islands Universitet 12. og 13. marts 2016
 • Konference på Reykholt 23. og 24. maj 2016. Bidragsydere bl.a.: professor Anju Saxena, Lunds Universitet, professor Lars Borin og professor Jens Allwood, begge på Göteborgs Universitet, professor Peter Austin, University of London, professor Bernard Comrie, fhv. direktør hos Max Planck, nu professor på University of California
 • Samarbejdsmøde på Islands Universitet 20. og 21. april 2017
 • Samarbejdsmøde på Islands Universitet 2. og 3. marts 2018

Forskningsprojekter

Det færøske, islandske og norske sprogs møde med dansk

xxxxxx

Vestnordisk Sprogbarometer

xxxxxx

Sproglig og kulturel mangfoldighed i læremidler til sprogundervisning i Norden

xxxxxx

Udviklings- og innovationsprojekter

Talerum – computerleg til indlæring af dansk

xxxxxx

Icelandic Online
Taleboblen

Udstillinger

Fyrstu kynni. Grænlendingar á Ísafirði árið 1925.

xxxxxx

X