í Óflokkað

Viðburða- og kynningarstjóri

Vigdísarstofnun – alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar og 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum – Háskóli Íslands.

Laust er til umsóknar starf viðburða- og kynningarstjóra við Vigdísarstofnun – alþjóðlega miðstöð tungumála og menningar og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum . Viðburða- og kynningarstjórinn mun sinna verkefnum fyrir báðar þessar stofnanir.   

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur er rannsóknastofnun á Hugsvísindasviði Háskóla Íslands og rannsóknavettvangur starfsmanna í Mála- og menningardeild. Vigdísarstofnun – alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar er ný alþjóðleg stofnun, sem mun taka til starfa 20. apríl nk. undir merkjum UNESCO – menningar-, mennta- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna, skv. sérstökum samningi . Starfsemi stofnananna tveggja taka mið af því mikilvægi sem tungumál hafa á öllum sviðum mannlífs og þjóðlífs og af þeirri sannfæringu að kunnátta í erlendum tungumálum og þekking á menningu annarra þjóða sé dýrmæt fyrir einstaklinga, fyrirtæki og þjóðfélagið í heild. Auk þess gegna þýðingar mikilvægu hlutverki í starfseminni. Verkefni stofnananna felast í að rannsaka erlend tungumál og menningu frá fjölmörgum sjónarhornum m.a. menningar, bókmennta og þýðinga auk kennslu, samskipta og notagildis tungumála í atvinnulífi. Áhersla er lögð á að miðla þekkingu á framangreindum fræðasviðum með fyrirlestrahaldi, málþingum, ráðstefnum og útgáfu fræðirita og með sýningum og menningarviðburðum fyrir leika og lærða.

Helstu verkefni viðburða og kynningarstjóra: :

 • Skipulagning viðburða, kynning og umsjón með þeim.
 • Umsjón með kynningarmálum innan stofnananna og utan, m.a. samskipti við fjölmiðla.
 • Umsjón með heimasíðu og umfjöllun um viðburði á félagsmiðlum.
 • Samstarfi og þjónustu við starfsmenn stofnananna, m.a. um alþjóðlegt samstarf.
 • Umsjón með ritun og útgáfu ársskýrslu á íslensku og ensku. 
 • Vinnu við viðburði svo sem ráðstefnur, málþing og fundi.
 • Vinnu að markaðsmálum í samvinnu við stjórnir og forstöðumenn stofnanna tveggja, rekstrarstjóra og aðra starfsmenn.
   

Hæfniskröfur:

 • Umsækjendur skulu hafa háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Menntun og/eða reynsla á sviði almannatengsla, kynningar- eða markaðsmála er nauðsynleg. 
 • Menntun og/eða reynsla á sviði upplýsingatækni og notkun nýrra miðla er nauðsynleg. 
 • Viðkomandi þarf að hafa afar góð tök á íslensku og ensku í ræðu og riti og hafa gott vald á a.m.k. einu öðru tungumáli. 
 • Leitað er af einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskiptum, hefur frumkvæði og sem getur unnið sjálfstætt.
 • Reynsla af alþjóðasamstarfi er æskileg.

Um er að ræða ögrandi og lifandi starf í hvetjandi umhverfi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 20. mars og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsókn skal send rafrænt inn á www.hi.is/laus_storf. Öllum umsóknum verður svarað og  umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans.Nánari upplýsingar um starfið veitir Auður Hauksdóttir, forstöðumaður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í síma 525 4209, netfang: auhau@hi.is

Skipurit fyrir Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og Vigdísarstofnun – alþjóðlega miðstöð tungumála og menningar. 

Aðrar fréttir
X